חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם הקורא קריאת שמע ביחיד צריך לסיים "ה' אלוקיכם אמת" כפי שמסיים שליח ציבור?

תשובה:

תקנו חכמים לומר בציבור "ה' אלוקיכם אמת", כדי להשלים מנין רמ"ח תיבות שבקריאת שמע כנד אבריו של האדם. אדם הקורא קריאת שמע ביחיד צריך לא יסיים כפי שמסיים שליח ציבור. וטוב שיהרהר בלבו אמירה זו.
אם מתפלל במניין ישתדל להזדרז להגיע לסיום עם שליח ציבור. אם לא הספיק להגיע לסיום של שליח ציבור, יפסיק באמצע קריאת שמע ויכוון לשמוע את השליח ציבור.

פוסק: הרב יהודה ברכה

ספר: שו"ת ברכת יהודה

מקור: חלק ה סימן ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת שמע

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה