חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכהן לוותר על העליה הראשונה לתורה ?

תשובה:

יש לחלק בין ימי חול ומנחה של שבת לבין שחרית של שבת, רגל וראש חודש:
- בימי חול ובמנחה של שבת רשאים הכהנים למחול. ולכן אם שאלו את הכהנים, או אם יודעים שהם מוחלים, אפשר להעלות מי שאינו כהן לעליה הראשונה.
- בשחרית של שבתות ורגלים ובראש חודש, אין הכהנים רשאים למחול, כדי למנוע מחלוקת.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: שיח נחום סימן ז'
התשובה סוכמה על ידי יעקב (יוקי) מאיר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה