חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

ע האם מי שקבל אישור להדפיס ספר, האם הזכות היא לעולם או למהדורה אחת?

תשובה:

מי שקבל אישור להדפיס ספר, ולא צוין משך זמן הזכות, אין הזכות היא לעולם אלא להדפסה אחת.

פוסק: הרב נחום מנשה ויספיש

ספר: משנת זכויות היוצר

מקור: פרק ז סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זכויות יוצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה