חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למי יש זכויות יוצרים על פיתוח תוכנה כאשר העובד עוזב את מקום עבודתו?

תשובה:

עובד המקבל  משכורת חודשית, ולא הוגדר מראש באם המשכורת הינה רק עבור שעות עבודתו בפיתוח התוכנה, או שהמשכורת כוללת גם את חכמת הפיתוח ויצירת התוצר של התוכנה, הרי במצב זה נראה שמבחינה הלכתית יכול העובד למנוע מהחברה לסחור בתוכנה, והבעלות לתוכנה נשארת שלו.

פוסק: פסקי בית דין צדק לממונות "הישר והטוב"

ספר: הישר והטוב שו"ת דיני ממונות - בעריכת הרב מ. ב. בורזיקובסקי

מקור: חלק י ראשי הבית עמודים סד-סה אב"ד הרב נפתלי נוסבוים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זכויות יוצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה