חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מצוות "חייב איניש לבסומי" הנה בזמן סעודת פורים או במהלך פורים?

תשובה:

עדיף לקיים את מצוות "חייב איניש לבסומי" בזמן סעודת פורים אולם גם יש עניין במהלך פורים.

פוסק: הרב משה יהודה לייב קופלוביץ

ספר: שו"ת ידין משה - פסקי הגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי

מקור: חלק ז שאלה כח ובהערה 23

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה