חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא הזמן שאפשר להתפלל ערבית?

תשובה:

זמן קריאת שמע ותפילת ערבית משיצאו שלושה כוכבים קטנים ואפילו שהם מפוזרים.
מי שיודע מתי זמן השקיעה באותו יום יכול להמתין 72 דקות מזמן השקיעה ואז ודאי יכול להתפלל ערבית. ויש שהנהיגו להמתין בארץ ישראל 40 דקות בימות החול ובמוצאי שבת כ- 45 דקות מזמן השקיעה. בירושלים נהוג בימי החול להמתין 20-25 דקות. 

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ג' סעיף מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת ערבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה