חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין חבילה אשר יש בה גם מוצרי חמץ, ושנשלחה לפני פסח אולם הגיעה למזמין החבילה לאחר הפסח?

תשובה:

משלוח שיש בו חמץ גמור, ונשלח לתעודתו לפני פסח אולם מסיבות טכניות וכו', המשלוח הגיע למזמין לאחר הפסח, אולם בפסח החבילה הייתה מאוחסנת ברשות הדואר או בחברת המשלוחים. אם המשלוח הנ"ל לא נכלל בשטר המכירה של השולח ולא של מי שנשלח עבורו, אזי ניתן להקל ולסמוך על המקילים שסוברים שהחבילה נכללת בביטול שעשה המשלח לפני פסח.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: פסח סימן תמח סעיף לב וראה בהערה 153

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה