חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יברך ברכת מאורי האש בחג החל ביום ראשון (מוצאי שבת)?

תשובה:

כשחל חג השבועות ביום ראשון (מוצאי שבת), אזי מי שרגיל להניח ענפי אילן בית הכנסת יעשה זאת ביום שישי.
יש להדליק נר נשמה גדול על מנת שיוכל להעביר אש במוצאי שבת לצורך הדלקת נרות יום טוב.
יש להכין ביום שיש נרות  גם לליל יום טוב, ויש להדליקם רק אחרי צאת הכוכבים ולאחר שאמרה "המבדיל בין קודש לקודש". הדלקת הנרות נעשית לפני הקידוש ואז תברך גם שהחיינו.
בתפילת ערבית יש לומר "ותודיענו" במקום "אתה חונן".
אין לעשות כל מלאכה עד שאמר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש", לכן גם אין להוציא בשבת מזון מן המקפיא בכדי שיופשר לסעודת החג. וכן אין להכין את השולחן בשבת לצורך החג וגם לא להכין מאכלים או לחתוך סלט.
בשבת יתפלל מנחה מוקדם יותר, ויאכל סעדה שלישית בשעה מוקדמת לפני זמן מנחה קטנה (שעתים וחצי לפני השקיעה), אם איחר לאכול מוקדם כנ"ל,  אזי לא יאכל יותר מ"כביצה" לחם (כשתי פרוסות)
ברכת מאורי האש במוצאי שבת / ליל החג יברך ויביט על נרות יום טוב שהדליקה אשתו.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: פרק כא סעיפים ל- מא

תשובה נוספת:

מותר לנשים לשתות  מין הקידוש אף על פי שגם הבדילו עליו.

פוסק: הרב משה מרדכי קראפ

ספר: הלכות חג בחג - יום טוב

מקור: חלק ב פרק א סעיף

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה