חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מצות עונה חובה גם על האשה?

תשובה:

חובת מצוות עונה מוטלת על האיש (שמות, כא, י),  וכל המבטל מצווה זו ומצער את אשתו, עובר על איסור תורה. מאידך האשה גם צריכה להיענות בשמחה לבעלה ולהשתוקק לחיבור עם בעלה, כיון שללא זה אין ערך למצווה והיא עוקרת את המצווה.
ואם הדבר נמשך, צריך לגרשה כיון שאין אפשרות לקיים מצות נישואין ללא שמחת עונה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שמחת הבית פרק ב סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה