חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה לארגן "שבע ברכות" בכל יום משבעת ימי המשתה?

תשובה:

אם קיום מצוות "שבע ברכות" ברציפות בכל ערב מכביד על החתן והכלה, יש לנהוג באופן שלא יכביד עליהם, לכן ההחלטה צריכה להיות מדודה, ללא הפרזה ועל פי רצון החתן והכלה.
כמו כן, אם מקיימים "שבע ברכות" הדבר מותנה בכך שיהיו  עשרה אנשים וכן פנים חדשות. 
אולם, אין חובה להזמין אנשים זרים מן השכנים להשלים מניין כיון שבמקום שבני הזוג ישמחו (לשמח את הזוג) הם מרגישים אי נוחות עם אנשים שאינם מכירים.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק שני סימן שי וראה גם "שובע שמחות" עמוד יב

תשובה נוספת:

אין חובה מצד הדין לארגן שבע ברכות בכל סעודה או פעם אחת ביום.

ספר: שו"ת רב פעלים

מקור: חלק ד' אבן העזר סימן ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה