חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד חולה סכרת או חולה צליאק יקיים מצוות שתית ארבע כוסות בליל הסדר?

תשובה:

חולה סכרת יקיים מצוות שתית ארבע כוסות בליל הסדר בכך שישתה במקום יין משקה חשוב באותה מדינה, כגון מיץ תפוזים או קולה דיאט.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: ורח חיים סימן תקיב

תשובה נוספת:

חולי סכרת אשר שתיית ארבע הכוסות עלולה לפגוע באיזון הסוכר בגופם, יכולים לנהוג באחד מהאופנים הבאים )שימו לב, כל אחד מן המסלולים תלוי ברמת האיזון של הסכרת בדם(: 1 יש לשתות יין יבש )שרמת הסוכר שבו נמוכה יותר( בשיעור 86 סמ"ק )רביעית על פי שיעור הגר"ח נאה(, בכפוף להזרקת מנה מוגברת של אינסולין )אך בתנאי שהדבר לא יגרום להזרקות נוספות אלא רק להגדלת המינון בכל זריקה(. 2. המתקשים לשתות יין יבש יכולים לערבב מיץ ענבים עם מים, דהיינו להוסיף שני שליש מים לשליש יין בכפוף להזרקת מנה מוגברת של אינסולין )על פי התנאים שבסעיף הקודם(. 3. במידה ואין בידו לעמוד באחד משני הסעיפים שלהלן הרי הוא פטור ממצוות ארבע כוסות. טוב שישתה קפה או תה כחמר מדינה אך בלי ברכה.
טז. חולי צליאק - כיום נמכרים בשוק סוגים שונים של מצות ללא גלוטן. הפוסקים נחלקו האם במצות אלו אפשר לצאת ידי חובה חובת מצוות אכילת מצה בליל הסדר, שהיא מצווה מן התורה. למעשה, חולה צליאק שיכול לאכול כזית מצה בשיעור המינימלי ביותר )דהיינו מצה בגודל זית של ימינו, כשיעורו של הגר"ח מוולוז'ין(, מבלי שיסתכן, יאכל שיעור זה בכזית הראשון של "מוציא מצה", שבו מקיימים את המצווה מן התורה. את שאר המצות שחייבים לאכול בליל הסדר יאכל ממצות ללא גלוטן. חולה צליאק שלא יכול לאכול אפילו שיעור מינימלי כזה, יאכל בליל הסדר כולו מצות ללא גלוטן

פוסק: הרב שמואל כץ

ספר: הרבנות הראשית לישראל

מקור: מתוך הלכות פסח תשע"ה - הרב הראשי הרב דוד לאו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה