חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד אדם חולה יצא ידי חובת שמיעת פרשת זכור?

תשובה:


אדם חולה השוהה בביתו ואין באפשרותו ללכת לבית הכנסת לשמיעת פרשת זכור,  מותר בשבת "זכור" לטלטל ספר תורה לביתו  של החולה לקריאת פרשת זכור. לכתחילה ראוי לכנס עבורו מניין אנשים שטרם שמעו את הקריאה ולקרוא בברכה.
חייל או חולה הנמצאים בשבת זכור במקום שאין מניין לשמיעת הקריאה, ישתדלו לקרוא פרשת זכור מתוך ספר כשר ובלי הברכות ורצוי לקרוא בטעמי ההמקרא. מי שאין לו ספר תורה כשר יקרא מתוך החומש בטעמי המקרא, ולאחר מכן ישתדל להשלים את הקריאה מתוך ספר כשר.
מעיקר הדין מי שלא שמע את הקריאה בפרשת זכור, יכול לצאת ידי חובה בשמיעת קריאת פרשת "כי תצא".

פוסק: הרב יהושע שלמה ון דייק

ספר: שו"ת מבשן אשיב

מקור: חלק א סימן מט וראה הרמ"א סימן תרפה ז' וכן משנה ברורה קלה ס"ק מו בשם הצג"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה