חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לטלטל חול?

תשובה:

חול הנמצא בשפת הים, וכן חול אשר הוכן לבנייה מוקצה ואסור בטלטול.
מותר בשבת ללכת על חול לח.
חול הנמצא בארגז חול והוכן לצורך זה מבעוד יום ומיועד למשחקי ילדים אינו מוקצה ויש להזהר שלא לשפוך בהם מים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כ סעיף מז. פרק טז סעיף ד, פרק טו, צ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה