חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להחזיר אבידה שנמצאה בחוף הים?

תשובה:

המוצא אבידה בים או בשפת הים, במקום שהמים והגלים מגיעים וחוזרים במיקום המציאה, אין צריך להכריז על האבידה גם אם יש בה סימנים.
וטוב לנהוג לפנים משורת הדין.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ו פרק ה סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבידה ומציאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה