חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שעושה סעודה לכבוד חנוכת הבית בחוץ לארץ, ייחשב כסעודת מצווה?

תשובה:

בחוץ לארץ לא עושים ב"חנוכת הבית" סעודת המוגדרת כסעודת מצווה, אלא רק בארץ ישראל.

פוסק: הרב מרדכי ציון - פסקי הגר"ח חיים קניבסקי ועוד

ספר: ארץ חיים - שו"ת ארץ ישראל ירושלים והמקדש

מקור: סעיף נ וראה שו"ת ידון משה טז, קטו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכת הבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה