חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

בכמה פעמים יש חזקה לשליח ציבור לגשת לעמוד בימים הנוראים?

תשובה:

חזן אשר התפלל בימים הנוראים פעם אחת, יש לו חזקה להמשיך להיות שליח ציבור.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק ב סימן צה וראה משנה ברורה סימן תקפא, סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה