חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב על עובד במקום חילוני להתקין מזוזה כשרה?

תשובה:

העובד יקבע מזוזה אם אין חשש שבעל הבית יתלוש את המזוזה או שיבוא לידי  בזיון.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גרוס

ספר: שו"ת שבט הקהתי

מקור: חלק ד סימן רסג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה