חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי חייב במצות משלוח מנות?

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים גם נשים חייבות. יש אומרים שגם ילדים בגיל בר מצוה חייבים במשלוח מנות, ונהגו להחמיר. טוב לחנך את הילדים למצוה זו כבר מגיל חינוך.
השולח משלוח מנות לילד מתחת ליל בר מצוה לא יצא ידי חובה וצריך לשלוח שוב לאדם גדול (ילקוט יוסף עמוד 335 סעיף יז וכן בשם הגר"מ אליהו) 

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק יב סעיפים יג, יד, טו ובהערות שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קטן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה