חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייל היוצא לפעולה מבצעית רשאי לקבל את החג מפלג מנחה?

תשובה:

חייל היוצא לפעולה מבצעית , ולא יחזור עד עלות השחר, אינו רשאי להקדים את הלכות ליל הסדר  מפלג מנחה., ולכן למעשה הוא פטור מהלכות ליל הסדר, כיוון שהעוסק במצווה פטור ממצווה.
אם החייל עתיד לחזור בלילה אחר חצות יקיים אז את מצוות אכילת מצה ומרור וכל דיני הסדר בלי ברכת המצוות.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ליל הסדר נספח ט הרב דב ליאור

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה