חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לחנך ילדים קטנים לצום בתענית ציבור?

תשובה:

בנים עד גיל שלש עשרה ובנות עד גיל שתים עשרה פטורים מלצום בתשעה באב, שבעה עשר בתמוז, צום גדליה ועשרה בטבת.

 ילדים שיש בהם דעת להתאבל עם הציבור באבילות שבימים אלו, ראוי לחנכם שלא יאכלו אלא כדי צורכם במאכלים פשוטים, ולא יתענגו במאכלים מיותרים או מיוחדים;

 

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן תקנ ס"ק ה וביאור הלכה ד"ה הכל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה