חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חרש אילם המתנהג כאיש פיקח מצטרף למנין?

תשובה:

אפשר לצרף למנין את חרש ואילם (אשר למד בבית ספר מיוחד), ואם יש עשרה רק איתו אזי השליח צבור לא יעשה חזרת הש"ץ אלא יאמר תפילת שמונה עשרה עם קדושה כדי לא להכנס לחשש ברכה לבטלה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק שני סימן ו'

תשובה נוספת:

גם אם עושה מלאכתו כאיש פיקח אין לצרפו כעשירי למנין.

ספר: שו"ת צמח צדק

מקור: סימן עג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה