חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שחלם חלום?

תשובה:

התלמוד הירושלמי סנהדרין י
"ראית חלומות וחזיונות רעים, קפוץ לשלשה דברים ואתה ניצול: לתפילה לצדקה ולתשובה"

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ג סימן נד

תשובה נוספת:

מי שחלם חלום שמצער אותו, לא יספר לאף אחד, ויבקש רחמים בברכת כהנים.

ספר: אבני השהם

מקור: סימן קל עמוד קפ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חלום

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה