חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לדייר להחליף חלון קבוע הממוקם מול שכנו לחלון שנפתח עם צירים?

תשובה:

אין לפתוח חלון לכיוון חלון וחצר שכן. כמו כן אין להחליף חלון קבוע הממוקם מול שכנו לחלון שנפתח עם צירים, ואף לא להחליף חלון זכוכית אטומה לזכוכית שקופה.

פוסק: הרב שלמה בארי

ספר: שו"ת משפט החושן

מקור: חלק א סימן י וראה בבא בתרא דף ס ע"א, ושו"ע סימן קנד סעיף ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה