חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי חולצין תפילין בתפילת ראש חודש?

תשובה:

נוהגים לחלוץ את התפילין אחרי אמירת חצי קדיש ולא קודם לכן. מי ששכח והתפלל מוסף עם תפילין אינו צריך לחזור ולהתפלל מוסף. ואם נזכר באמצע תפילת מוסף,  יכסה את התפילין שבראשו בטלית שעליו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן תכג' סעיף ב

תשובה נוספת:

חליצת תפילין לאחר חצי קדיש שלפני מוסף. אולם לא יתחיל תפילת שמונה עשרה אלא לאחר סיום כריכת התפילין, וזאת על מנת שלא יהיו מונחות  בחוסר כבוד בזמן תפילת מוסף.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, ראש חודש סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה