חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שוכר דירה נוכחי רשאי להודיע למי שמתעניין בשכירת הדירה על חסרונות המצויים בדירה המושכרת?

תשובה:

כאשר מדובר בחסרונות ששוכרים מצטערים מהם ויצרו בעיות המצריכות התמודדות,  אזי יש לגלות זאת למי שמתעניין בשכירת הדירה (רטיבות, קצרים וכו'),  אולם בחסרון לא משמעותי, כגון רעשים מבחוץ וכו' אינו צריך להודיע.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שער ג סימן ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה