חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חנוכיה העשויה מחרס כשרה להדלקה?

תשובה:

חנוכיה העשויה מחרס, אין להדליק בה אחרי שהדליקו בה לילה, כיוון שכלי חרס נעשה ישן ומאוס ויש בזה ביזוי מצווה להמשיך להדליק בה. אלא אם כן החרס מצופה  בחומר אחר ולא נעשה מאוס.
חנוכיה העשויה מקרמיקה אין דינה ככלי חרס ומותר להדליק בה בכל חנוכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק ה סעיפים טז - יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה