חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ביום היארצייט ללכת לחתונה?

תשובה:

הרוצה ללכת לחתונה ביום היארצייט של אביו או של אמו, אפשר להקל בכך באם לא יאכל בחתונה, או שישמש בסעודה.

פוסק: הרב נחמן יחיאל מיכל שטיינמעטץ

ספר: שו"ת משיב נבונים

מקור: חלק א סימן נח

תשובה נוספת:

מעיקר הדין מותר להשתתף בשמחת נישואין או בשבע ברכות בליל יום הפטירה (היארצייט), אולם האשכנזים מחמירים שלא להשתתף.
טוב שגם הספרדים  יחמירו היכן שהדבר אפשרי. אולם אם החתן והכלה  מצטערים מכך שקרוב משפחתם לא ישתתף בשמחתם אזי מותר להשתתף.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן מ סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה