חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חתן וכלה בשבעת ימי המשתה פטורים מלהתענות בתענית אסתר?

תשובה:

הפטורות מלהתענות בתענית אסתר הן: מעוברות (משלושה חודשים ומעלה, אלא אם סובלת מהקאות ומיחושים  גם קודם לכן), מניקות  גם אם פסקו מלהניק כל עוד היא תוך כד' חודש ומרגישה חולשה. אשה שהפילה תוך שלושים יום להפלתה. ואם מרגישה חולשה מכך אזי פטורה עד כד' חודשים להפלתה. וכמובן יולדת תוך שלושים יום ללידה.
וכן פטורים מלהתענות בתענית אסתר הם: חולה שאין בו סכנה, או מי שתקפה אוותו חולשה, וכן זקן מופלג שהוא תשוש כוח, וכן חתן בתוך שבעת ימי המשתה ושלושת בעלי ברית, דהיינו: אבי הבן,הסנדק, והמוהל. וכמובן כל מי שכך הורה לו הרופא.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרפו סעיפים א- יח

תשובה נוספת:

מי שמטפלת בחולים, כגון אחות בבית חולים וכו', ומתקשה לעבוד כראוי ביום צום - רשאית לאכול.  היתר מיוחד זה אינו מתייחס לגבי יום כפור ותשעה באב.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק יג סוף הערה 12 (ארחות הלכה)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה