חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת לכלה לשתות מן היין ששתה חתן מחלל שבת?

תשובה:

יש להקל בעת החופה ולהגיש לכלה יין שקודם לכן טעם ממנו החתן שהוא מחלל שבת.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יט' סעיף סו ובהערה. וראה שו"ת שבט הלוי חלק ב' סימן נג'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יין נסך

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה