חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מאימיתי צריך חתן שמירה?

תשובה:

חתן ביום חופתו צריך שמירה, גם אם החופה תתקיים בלילה. יש הנוהגים להצמיד שמירה לחתן החל מאחרי שבת האויפרוף.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק כז סעיף ג וראה ביכורי יעקב סימן תרסט ס"ק ג וברמ"א אה"ע סימן סא בעיף א ובמסכת ברכות נד ע"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה