חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בחו"ל לענין טלטול והוצאה ביום טוב?

תשובה:

טלטול והוצאה ביום טוב

א. בניגוד לשבת, ביום טוב מותר להעביר חפץ מרשות לרשות אף במקום שאין בו "עירוב", וכן מותר להעביר חפצים ברשות הרבים ובכרמלית, והוא שיהיו אלו חפצים שיש בהם צורך קצת לאותו יום, ושצורך זה יהיה שווה לכל נפש. נכון איפוא שלא להוציא חפצים כשהמטרה היא למנוע הפסד ממון. ומכל מקום מותר להחזיר לביתו מחזור תפילה וטלית שהביאם לבית הכנסת, וגם שאר דברים שחושש שמא יאבדו לו בבית הכנסת.

ב. מותר להוציא חפצים גם אם יש לו ספק שמא יצטרך להם באותו יום. אולם אם ברור לו שלא יהא זקוק לחפץ ביום טוב, נכון שלא להוציאו.

ג. אם יוצא מביתו ביו"ט והוא עתיד לחזור רק לאחר צאת החג, מותר לו לטלטל איתו את מפתח ביתו. כמו כן רשאי לשאת עמו ספר הנצרך לו לשיעור או להרצאה שעתיד לתת במוצאי החג, אך בתנאי שיעיין בספר בתוך יו"ט עצמו.

ד. מותר לענוד ביו"ט כל סוגי התכשיטים ולהוציאם, וכן מותר להוציא ממחטה ומפתחות הבית וילד קטן בעגלה. מותר להוציא חפיסת סיגריות, אך אסור להוציא קופסת גפרורים או מצית, כיוון שאין בהם שימוש ביו"ט.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק נה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה