חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטלטל מדין איסור מוקצה מגילה כשרה בשבת שבפורים משולש?

תשובה:

רוב הפוסקים מקילים לטלטל מדין איסור מוקצה מגילה כשרה בשבת שבפורים משולש.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק טו סעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה