חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה רשאית לטלפן לדבר נחוץ לאחר שכבר הדליקה נרות שבת?

תשובה:

מאחר ודעת רוב הפוסקים שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות, לכן אם האשה נזכרה לאחר הדלקת נרות שצריכה לצלצל  לדבר נחוץ, רשאית לעשות זאת כל עוד לא שקעה השמש. לכן ראוי שתתנה פעם בשנה שאינה מקבלת שבת בהדלקת נרות.

פוסק: הרב אליהו ביטון

ספר: דרכי פלא

מקור: אורח חיים סעיף לד וראה שו"ע או"ח סימן רסג' סעיף ו וילקוט יוסף שבת עמוד קפ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טלפון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה