חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

המתפלל שמונה עשרה בשבת ובטעות התחיל תפילה של חול, מה יעשה?

תשובה:

אם בטעות התחיל בשבת או ביום טוב תפילת חול ואמר אפלו מילה אחת יסיים את הברכה ומתחיל של שבת. ואם ידע שהיום שבת והתחיל מתוך הרגל "אתה" של חול, אינו צריך לסיים את הברכה אלא חוזר לתפילה של שבת.
אבל אם אמר "אתה חונן" מסיים את כל הברכה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רסח, ס"ב ביה"ל ד"ה אם טעה, ס"ק ב, וכן סעיף ג ס"ק ז וברמא ס"ק ח, ראה ס"ג ס"ק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה