חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול ולשתות בתום התענית לפני קריאת המגילה?

תשובה:

לכתחילה אסור לאכול ולשתות לאחר סיום התענית ולפני קריאת המגילה. מי שקשה לו לו להאריך את צום תענית אסתר עד אחר קריאת המגילה, רשאי בסיום התענית לשתות לפני הקריאה ובתנאי שזו לא תיהיה שתייה משכרת. וכן מותר למי שרעב לאכול אכילת ארעי לפני הקריאה, פירות ללא גבול, ומזונות עד שיעור כביצה (עד 56 גרם).
אשה אשר רעבה תאכל אכילת ארעי ולא אכילת קבע. ובמקום שיש צורך גדול, תבקש ממישהו שיזכיר לה ואז תוכל לאכול סעודת קבע.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פורים פרק טו סעיף ו וראה שו"ע רלב, ג מ"ב לה, רמ"א תרצב ד מ"א ז, מ"ב טו-טז

תשובה נוספת:

טעימה מותרת בסיום התענית ולפני קריאת המגילה גם מי שלא כל כך קשה לו (עד שיעור של ביצה כ- 56 גרם) והמחמיר תבוא עליו ברכה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: פורים עמוד תצה הובא ב הליכות מועד לרב אופיר מלכא עמוד קנט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה