חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקיים תשמיש המיטה בתאריך היאורצייט?

תשובה:

אין שום סיבה להחמיר בתשמיש המטה ביוארצייט.

פוסק: הגרא"ב קלוגר בנו של המהרש"ק

ספר: מועד לכל חי.

מקור: סימן יב

תשובה נוספת:

יש נוהגים בתאריך היארצייט של הוריו שלא לאכול בשר ושתיית יין וכן לא תשמיש המיטה, ויש שסבורים שלא צריך להחמיר בכך.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק א פרק ד סימן א סעיף ד הערה 15 בשם נשמת ישראל סימן לז אותיות יג - יד, וראה שם שסוברים אחרת

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה