חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש יוהרא בהנחת תפילין דרבינו תם?

תשובה:

אין משום יש יוהרא בהנחת תפילין דרבינו תם כאשר יש מספר מתפללים שמניחים תפילן דר"ת. אם לא כן, יניח ביחידות כשלא רואים אותו.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ה' שאלות קצרות שאלה ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה