חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי ואיך תברך יולדת - ברכת הגומל?

תשובה:

יולדת שהחלימה, דהיינו, שעברו שבעה ימים מעת לעת משעת הלידה, תברך הגומל.
יש לברך בפני עשרה אנשים או על כל פנים בפני תשע נשים ואיש אחד. ואם אינה מברכת בית הכנסת אי תברך בביתה בפני עשרה ואפילו הם קרוביה. אם לא ברכה לפי אחת האפשרויות הנ"ל (או בגין תכונת הבושה) אז תברך בלא שם ומלכות.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יד סעיפים מא- מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יולדת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה