חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מתחיל זמן שנים מקרא ואחד תרגום כאשר יום טוב חל באמצע השבוע?

תשובה:

כאשר יום טוב חל באמצע השבוע יכול להתחיל לקרוא כרגיל ביום ראשון, וכן ביום טוב עצמו, מלבד פרשת וזאת הברכה אשר זמנה מתחיל מהושענא רבה, ופרשת בראשית המתחילה משמחת תורה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ז סימן נ וראה פסקי תשובות רפה אות ו משנ"ב רפה תקי"ח ובתרסט סקי"ד ובן איש חי וזאת הברכה טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה