חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בעניני יום כיפור ותעניות למי שחצה את קו התאריך?

תשובה:

ו. יום כיפור ותעניות

1. הנוסע מאוסטרליה לאמריקה או להיפך והתחיל תענית כדין - תשעה באב מבערב, והתעניות האחרות עם עלות השחר - ואחרי שהתחיל לצום הוא חוצה את קו התאריך, והוא נמצא כעת במקום שבו אין זה כעת תאריך יום התענית (או שיום התענית יהיה כאן מחר או שהוא כבר היה אתמול), כיוון שהתחיל את הצום כדינו, ימשיך ויצום בו עד סוף היום, ובזה קיים כל מצוות התענית, בין אם הצום שלו היה מוקדם לאנשי מקומו החדש ובין מאוחר להם, ואינו חייב לצום גם ביום השני יחד עם כל הציבור. ומכל מקום לא יאכל בפרהסיא, וגם ינהיג את עצמו כל יום הצום של הציבור בצער, מפני שאילו לא צם אתמול, היה גם כן יום זה עבורו יום התענית, וגם מפני שלא יפרוש אדם מן הציבור.

2. בתענית אסתר - אם הוא בא ביום התענית שלו לאוסטרליה, ששם כבר היה אתמול יום התענית וכעת שם פורים, חייב להפסיק מיד את הצום שלו ולא יגמור אותו, מפני שיום פורים אסור בתענית.

3. וכן אם הוא חוצה את קו התאריך מאמריקה בכיוון לאוסטרליה בערב יום התענית שלו, ועכשיו הוא מוצא את עצמו במקום שבו כעת יום התענית - חלה עליו מיד חובת התענית, ויצום עד הערב, ואינו חייב להשלים את יום התענית הקטוע, מפני שכעת חלה עליו מצוות פורים.

4. ביום כיפור חל עליו מיד דין המקום שלשם הוא בא, בין להתחייב פעם שניה ובין להיות פטור בכלל (אם הוא כעת במקום שכבר עבר אצלם יום כיפור), מפני שיום כיפור הוא דאורייתא, ודין כל יום הוא לפי מקומו ושעתו. אבל בתעניות דרבנן לא היתה מתחילה הגזירה לצום ביום מסוים, אלא חז"ל גזרו שיצומו יום אחד באותו חודש: "צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי" (זכריה ח,יט). על כן גם כשנשתנה לו אותו יום מפני שחצה את קו התאריך, לא נתבטלה ממנו גזירתם, ומיד כשהתחיל לצום כדין חל עליו יום התענית וחייב לגמור אותו.

5. מי שנוסע ביום התענית עצמו ממזרח למערב או ממערב למזרח ואינו עובר את קו התאריך, מתארך לו או מתקצר לו הצום, והוא מסיים את צומו עד סוף היום (שקיעת החמה וצאת הכוכבים) לפי הזמן של המקום שהוא נמצא בו בסוף היום. כשם שהוא מתחיל את הצום לפי הזמן שבו הוא נמצא אז, כך הוא גם מסיים אותו לפי הזמן שבו הוא נמצא אז.

6. כשנוסע מערבה ביום צום (כגון: מהארץ לארה"ב), והיום מתארך לו מאד וקשה לו להמשיך בצום - רשאי להפסיק את תעניתו ½9 שעות לאחר חצות היום לפי חשבונו ממקום יציאתו. בתשעה באב יפסיק 25 שעות מתחילת צומו. [הרצ"פ פרנק, מקראי קודש ח"ב עמ' ריד. ומש"כ שם 24 שעות, נראה שאנו שמחמירים להתענות גם בבין השמשות - צריכים להתענות 25 שעות].

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה