חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשאיש נמצא בחדר אחר ואשה נמצאת בחדר השני יחשב ליחוד?

תשובה:

מאחר ונעל את הדלת בו הוא נמצא, יש בזה היכר ואין כאן איסור יחוד.

פוסק: הרב יוסף חיים זוננפלד

ספר: תורת חיים הנהגות ופסקים הגר"ח זוננפלד

מקור: הלכות יחוד סעיף א' ובביאורים ס"ק א, (וראה גם שם בציונים א' דעות נוספות)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ייחוד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה