חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

יין הנמכר של "אוצר בית דין". האם ההכשר שניתן לאותו יין כולל את ההפקרה של היין?

תשובה:

בעניין שביעית נאמר: "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול". למדו חז"ל בפירוש פסוק זה, שכשנגמר הפרי לבהמה ולחיה בשדה, חייבים לבער גם את הפירות שנשארו בבית, ולכן חייבים לבער את פירות שנת השמיטה לפי התאריכים המתפרסמים. אבל פרי או יין של "אוצר בית דין", אין חייב בביעור.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות מצוות התלויות בארץ, הלכות שמיטה. סעיף כ"ו.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה