חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להבדיל ביום ראשון לילדים קטנים שלא שמעו הבדלה במוצאי שבת?

תשובה:

ילדים קטנים חייבים בהבדלה מדין חינוך. לכן אם לא שמע הבדלה במוצאי שבת, יבדיל בעצמו  על הכוס ביום ראשון. אם אינו יודע להבדיל אזי ממילא אינו נחשב בהגדרה לילד שהגיע לחינוך להתחייב בהבדלה.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק ו סעיף יג וראה משנ"ב סימן שמג ס"ק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קטן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה