חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילד מתחת לגיל 13 להפריש תרומות ומעשרות?

תשובה:

בעניין תרומות ומעשרות ישנו דין מיוחד "קטן מופלא הסמוך לאיש" כלומר בן 12 שיודע מהו 'נדר'- רשאי להפריש תרומות ומעשרות, כלומר, יש חלות להפרשה שלו. אבל לפני גיל זה אין ההפרשה שלו מועילה.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות מצוות התלויות בארץ, סעיף א'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תרומות ומעשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה