חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ילד קטן חייב בגניבה?

תשובה:

אף על פי שילד קטן פטור מנזק שגרם, מכל מקום אם גנב חפץ והחפץ קיים, מוטל על אביו או אדם אחר לדאוג להחזרת החפץ אם יודעים את מיקומו.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שער ב סימן ה וראה שו"ע סימן שמט סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה