חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברכיים כאשר רואה ים?

תשובה:

הרואה (אחת לשלושים יום) את האוקיינוס יברך "שעשה את הים הגדול", ועל הים התיכון מברכים "עושה מעשה בראשית".

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טו סעיף ב, רא"ש, רע"ב, מ"א, מ"ב רכח, ב, עי' באו"ה שם, הובא גם בהלכה יומית הר ברכה

תשובה נוספת:

היוצא בימים אלה לחופשה, ורואה ים או אגם שיש בו מים בכל השנה, ולא ראה אותו 30 יום, צריך לברך "עושה מעשה בראשית". לכן, יברך כאשר רואה את ים התיכון, ים סוף, ים כנרת וים המלח.
מאידך, הרואה את הים הגדול דהינו את האוקיינוס המקיף את היבשות יברך  "שעשה את הים הגדול".

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טו סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה