חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חיילים היוצאים לבית כנסת בישוב סמוך במקום שאין עירוב, רשאים לשאת נשק?

תשובה:

חיילים היוצאים בשבת מהבסיס להתפלל בבית כנסת בישוב סמוך, ועליהם לעבור עם נשק ומכשיר קשר במקום שאינו מוקף בעירוב, אזי לאחר יציאתם מהבסיס יניחו את הנשק והמכשיר קשר על מקום פטור, ומשם יקחוהו עד הישוב, וכך ינהגו בחזרתם.
מקום פטור הוא מקום הנמצא ברשות הרבים שגובהו לפחות ג טפחים (23 ס"מ)ורוחבו פחות מד' טפחים (30 ס"מ).

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק ב פרק כז סעיף יז, וכן פרק כא סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה