חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת ויום טוב להשקות יציקת בטון?

תשובה:

אסור בשבת ויום טוב להשקות יציקת בטון, ולכן  אל יעשה יציקה סמוך לשבת ויום טוב. ואם יש סכנה שאם לא ישקו תתקלקל היציקה אזי מותר לרמוז לנכרי לעשות זאת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כג סעיף נב ופרק ל סעיף יג

תשובה נוספת:

מותר לצקת בטון בערב יום טוב. ראה פתרונות מוצעים.
פתרונות נוספים:
יצירת אגם מים מעל השטח - וזאת לפני כניסת החג.
המטרה אוטומטית על ידי שעון שבת.
צפוי בשקי חול רטוב - וזאת לפני כניסת החג.
מריחת ממברנה לאיטום שטח, לפחות שעה וחצי לפני היציקה.

פוסק: הרב מיכה בלוך

ספר: בנה ביתך כהלכה

מקור: פרק ח סעיפים ג-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה