חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזוג בימי נדותה, לשבת זה ליד זה בטיסה באוירון?

תשובה:

באוירון יש משבים נפרדים, ובכל אופן ראוי  שיניחו דבר המפסיק כדי שלא יבואו לידי נגיעה וכשגם זה לא אפשרי, ישתדלו להתרחק מעט בכדי שלא יבואו לידי נגיעה.
וכן כשנאלצים לשבת בנסיעה במכונית על מושב / ספסל מרופד  ותנודות הגוף מורגשים  אחד על ידי השני, אזי יניחו  ביניהם חפץ שיפסיק ביניהם.
מצד הדין, כשאין פתרון אחר אזי אין לאסור לשבת זה ליד זו גם  בנסיעה באוטובוס, כיוון שכיום הכסאות נפרדים ותנוחת הגוף אינן מורגשות ויקפידו מאוד שלא יבואו לידי נגיעה. 

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: המדריך לטהרת הבית סימן טו סעיף יז-כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה