חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשבת על מקומו של אביו לאחר מותו?

תשובה:

מותר לבן לשבת על מקומו של אביו לאחר מותו, ואם אביו היה גם רבו המובהק, ראוי לחכות עד אחרי  י"ב חודש מיום פטירתו של אביו.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: פרק ו' סעיף ה וכן ראה גם ציץ אליעזר חלק טו סעיף מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה